fake news

Démonter des fake news, acte 1 16/09/17

Fake news, fakenews… ce sera le leitmotiv de cette chronique...